Inne obiekty kubaturowe


Centrum edukacji artystycznej przy UJK w Kielcach
Kompleksowa dokumentacja projektowa z projektem wnetętrz-audytorium 300os, sale wykładowe

 

Biblioteka publiczna gminy Michałowice
Biblioteka gminna z salą widowiskową na 105 miejsc i pomieszczeniami na potrzeby
kulturalno-oświatowe 
Kompleksowa dokumentacja projektowa


 Kościół Św Antoniego
na osiedlu Dąbrowa w Kielcach
Kompleksowa dokumentacja projektowa nadzór autorski nad realizacją

 

Rozbudowa i przebudowa obiektów firmy Targi Kielce S.A.
Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz dróg i ukształtowania terenu.
Hala wystawowa o pow. 6611 m2, hala wystawowa o pow. 13024 m2, Centrum kongresowo-konferencyjne o pow. 11386 m2, hala garażowo-usługowa o pow. 10700 m2.

 

Centrum obsługi ruchu turystycznego "Ostra Brama" w Skarżysku - Kamiennej
Pokoje hotelowe 3 osobowe łącznie na 100 miejsc noclegowych
Zaplecze konferencyjne, restauracja 
Kompleksowa realizacja projektu, nadzór autorski nad inwestycją


Internat Akademii Obrony Narodowej
Al. Gen. A. Chruściela „Montera"103, Warszawa-Rembertów
Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku,
nadzór autorski nad inwestycją
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na cele internatowo-hotelowe, liczba jednostek hotelowych - 80, powierzchnia ogółem 3640 m2

Wykonanie: Producer
© 2013 NEOINVEST. Wszelkie prawa zastrzeżone