Usługi konsultingowe

  • studia wykonalności inwestycji
  • biznes plany
  • wnioski dotyczące decyzji administracyjnych
  • wnioski o dotację z programów pomocowych UE, np. SPO WKP, ZPORRWykonanie: Producer
© 2013 NEOINVEST. Wszelkie prawa zastrzeżone