Projekty drogowe i mostowe

  • kompleksowe opracowania dokumentacji projektowej od studium koncepcji po projekt wykonawczy branży drogowej i mostowej
  • ekspertyzy, wzmocnienia, remonty istniejących dróg, ulic, przepustów, wiaduktów, estakad, mostów
  • wykonywanie analiz komunikacyjnych, kompleksowych badań ruchu, projektów organizacji ruchu, programów sygnalizacji świetlnej stało i zmiennoczasowej oraz prognoz komunikacyjnych
  • prowadzenie w imieniu inwestora procedury pozyskiwania funduszy europejskich wraz z opracowaniem studiów wykonalności inwestycji drogowych i mostowych
  • opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych dla budowy dróg i mostów
  • opracowania projektów technologicznych dla nawierzchni drogowych i mostowychWykonanie: Producer
© 2013 NEOINVEST. Wszelkie prawa zastrzeżone